Tie najúspešnejšie podniky vedia, ako vyťažiť výsledky z ich marketingových investícií. Prieskum trhu, obchodní zástupcovia, povedomie o značke – to všetko sú len niektoré z mnoha faktorov, ktoré vám môžu pomôcť získať náskok pred Vašou konkurenciou. Taktiež je veľmi užitočné vedieť, čo vaša konkurencia robí (najmä ak má na trhu dominantné postavenie) a vziať to na vedomie. V tomto článku nájdete práve to, čo vám konkurencia o využívaní originálnych firemných USB kľúčov (flash drivers) vo svojej propagácii neprezradí.

 

 Ako sa dostať do hlavy zákazníka pomocou USB kľúča.

Keď dáte zákazníkovi niečo hmatateľného úplne zdarma, je to gesto, ktoré chcú prirodzene oplatiť. Štúdie ukazujú, že pokiaľ zákazník takýto promo produkt dostane, získava istú náchylnosť pre začatie podnikania so spoločnosťou, ktorá mu darček dala. Prípadne plánuje s touto spoločnosťou podnikať v blízkej budúcnosti.

 Vlastným USB kľúčom dokážete získať pozornosť

A je to ten správny druh pozornosti. Napríklad na veľtrhoch, sú vlastné USB kľúče často hlavným lákadlom, pretože sa líšia od ostatných reklamných produktov, akými sú tričká či šiltovky s logom, písacie potreby a podobne. Ako príklad môžeme uviesť spoločnosť Hot Wheels, ktorá sa vynašla a svojím USB kľúčom dala jedinečný tvar malého autíčka. A čo viac by mohlo túto spoločnosť vystihovať?

 Vlastný USB kľúč pretrváva

Aj v prípade, že zákazník svoj USB kľúč aktuálne nepotrebuje (napríklad po tom ako ho zaplní dátami), stále bude pri ňom odpočívať na poličke, v zásuvke jeho stola, alebo s ním bude cestovať v taške či vo vrecku. Je tak pravdepodobné, že v priebehu dňa alebo týždňa sa bude zákazník s vašim USB kľúčom  často stretávať a tak si zároveň pripomínať aj vašu značku.

Praktické a použiteľné propagačné produkty, ako sú vlastné originálne USB kľúče, pomáhajú dosiahnuť lepšie výsledky. Podľa výskumu LJ Market, 71% z opýtaných, dostalo v minulom roku propagačný produkt ako darček. Z nich až 33% malo výrobok pri sebe. Veľmi pozoruhodné zistenie, vzhľadom na to, že ľudia, ktorí boli zapojení do prieskumu netušili, že im budú kladené otázky o propagačných darčekoch.

Vlastným USB kľúčom výrazne prispievate k zvýšeniu povedomia o Vašej značke

Chcete aby si vašu značku zapamätalo viac ľudí? A aby títo ľudia vedeli čo vaša spoločnosť vlastne znamená? Vlastné USB kľúče vás k tomuto bodu dostanú jednoducho. Pokiaľ sa ľudia často stretávajú s vašim názvom, logom, sloganom, a.t.ď. – budú si vašu značku pamätať. A keď príde čas na kúpu výrobku alebo služby, ktorú ponúkate, bude v ich mysliach rezonovať práve vaše meno.

 USB kľúč je jednoduché “posunúť ďalej”

Premýšľate o využívaní reklamného produktu, vďaka ktorému získate náskok pred konkurenciou? Zvážte to, ako môže také USB podporiť vaše úsilie. Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí  dostali propagačný produkt, ho skôr darujú ako vyhodia. čo v podstate znamená, že po tom ako spotrebitelia váš produkt prestanú používať, ho pravdepodobne “posunú ďalej” členovi rodiny, priateľovi, či spolupracovníkovi, ktorý bude následne tiež vystavený kontaktu s vašou značkou.

 

Teraz už viete o tom čo vám konkurencia o využívaní USB kľúčov neprezradí. Viac o vytvorení USB kľúčov s jedinečným, originálnym tvarom zodpovedajúcim vašej spoločnosti, sa môžete dozvedieť úplne jednoducho. Stačí nás kontaktovať.