Už desaťročia využívajú firmy propagačné výrobky aby rozšírili svoj dosah a zvýšili predaj. Ale funguje to naozaj? Snaha zvýšiť povedomie o značke sa postupne rozširuje do všetkých odvetí a častí predaja. Je preto veľmi dôležité, aby sa podniky uistili, že ich investície prinesú požadované výsledky: zvýšenie povedomia o značke, ktoré v konečnom dôsledku vplýva na uľahčenie predaja.

Takže prvá otázka znie: Dokážu propagačné produkty zvýšiť povedomie o značke?

A druhá otázka? Ako sa dá využiť reklamný darček na zvýšenie povedomia o značke?

Povedomie o značke

Propagačné darčeky dokážu zanechať pozitívny dojem o značke v mysliach spotrebiteľov, ktorí majú záujem o tovar – či už sú to vlastné USB kľúče, oblečenie alebo špunty do uší. Štúdie Medzinárodnej asociácie reklamných produktov, zistili, že spotrebitelia, ktorí dostali promo výrobok:

  • Odporúčajú  podnik/spoločnosť rodine a priateľom
  • Udržiavajú priaznivý vzťah k spoločnosti dlhý čas

Britská asociácia zaoberajúca sa propagačným tovarom (BPMA) uviedla podobné výsledky. Ich správa z roku 2012 ukazuje  odpovede spotrebiteľov, ktorí boli v kontakte s reklamným produktom v minulom roku. Zistili nasledovné:

  • Dve tretiny opýtaných si spomenulo na názov spoloťnosti, ktorá im darovala reklamný produkt
  • Takmer 80% opýtaných uviedlo, že následne uzaverli obchod s danou spoločnosťou
  • Viac ako 85% uviedlo, že si ponechalo reklamný produkt viac ako rok
  • 56% uviedlo, že sa ich vzťah k značke zlepšil po tom ako dostali reklamný darček.

Štúdia navyše uviedla, že propagačný tovar má vyššiu návratnosť investícií ako ostatné marketingové stratégie využívané v podnikoch (akými sú napríklad vnútorná a vonkajšia reklama, či dokonca tlačoviny a televízna reklama). Ako sa hovorí reklamné predmety ponúkajú veľa muziky za málo peňazí. A navyše zákazníci sa k vám zrazu radi vracajú a predaj stúpa.

Využívanie promo produktov

Správny spôsob, ako používať propagačné výrobky závisí na vašom odbre, vašich marketingových cieľoch a v neposlednom rade na vašom cieľovom publiku. S tým, že existujú určité stratégie, ktoré každý podnik môže využiť na zvýšenie povedomia o svojej značke, práve prostredníctvom reklamných darčekov.

Podpora produktov a služieb, ktoré už ponúkate.

Potrebujete aby existujúce produktové rady dostali nový dych? Rozvinúť nové funkcie? Použitie reklamného predmetu nezabudnuteľný spôsob, ako sa dostať k slovu.

Prestavenie nových produktov/služieb.

Pokiaľ vaša firma plánuje uvisť na trh nové produkty alebo služby, vaša marketingová stratégia by mala zahŕňať propagačné výrobky. Poskytnete tak zákazníkom hmatateľnú pripomienku vašej značky.  Vytvorte si vlastnú repliku produktu, ktorý si zákazník môže vziať domov.

Zachovanie existujúcich zákazníkov.

Rozdávanie propagačných produktov môže zvýšiť  lojalitu existujúcich zákazníkov.  Týmto spôsobom podporíte aj ďalšie formy predaja tzv. Upselling a cross-selling.

Získavanie nových zázakníkov.

Zaraďte sa medzi obĺúbené značky. Buďte šikovní a využite reklamný produkt, ktorý apeluje na vašu cieľovú skupinu a rozdávajte ho napríklad na veľtrhoch, výstavách, prehliadkach či malých udalostiach.

 

Využite reklamný produkt na dodanie väčšej sily vašej marketingovej stratégii. V dôsledku toho vaše programy na zvýšenie povedomia o značke dostanú nový impulz a prilákajú existujúcich aj nových zákazníkov. Ostáva nám teda odpovedať na otázku: Dokážu propagačné produkty zvýšiť povedomie o značke? Teraz už vieme, že to skutočne robia. Otázkou pre vás je však to, ktorý reklamný produkt si vyberiete a ako ho použijete ako súčasť celkovej marketingovej stratégie vašej organizácie.