Jedným z aspektov úspešnej stratégie vášho brandingu môžu byť práve propagačné výrobky. Sú totiž jedným z najjednoduchších a najúčinnejších spôsobov, ako pozdvihnúť vašu značku. A navyše ich využívanie prináša výsledky!

 

Integrujte váš marketing

Hoci sú propagačné výrobky efektívnym komponentom marketingovej kampane, je potrebné si uvedomiť, že ich existencia ako samotného marketingového prostriedku, nie je reálna. Dnešné podniky musia využívať o čosi odlišnejší spôsob marketingu, ktorý v praxi nazývame integorvaný. Jedná sa o spôsob, ktorý spája viacero marketingových nástrojov s využívaním viacerých kanálov. Takýto multikanálový marketingový plán však nie je ničím jednoduchým a k získaniu konkurenčnej výhody sa potrebujete pripraviť na fakt, že vybrané kanály musíte dostatočne koordinovať, čo si vyžaduje značné úsilie a flexibilitu. Avšak začlenenie jednoduchého reklamného predmetu do vášho podnikania, je skvelý krok v úspechu.

 

5 tipov, ktoré by ste mali mať na pamäti pri výbere reklamného produktu

Napríklad taký USB kľúč

 

1. Nemyslite si, že propagačné predmety sú oddelené od vášho marketingového programu.

 Je potrebné aby ste na ne mysleli ako na neoddeliteľnú súčasť vášho marketingu. Touto cestou je pravdepodobnejšie dosiahnutie väčších výsledkov, zvlášť ak Váš vlastný USB kľúč nie je len nápadom.

 

2. Urobte vo svojom rozpočte miesto na reklamný produkt.

Úspech nevyžaduje len prijatie nápadu  o zaradení USB kľúča do vašej propagácie. Je tiež nutné aby ste peniaze rozložili správne. Peniaze majú schopnosť o niečom vypovedať a pokiaľ ste naozaj rozhodnutí využiť reklamný produkt, váš rozpočet by mal byť toho dôkazom.

 

3. Vytvorte produkt, ktorý odošle cielené správy pre cieľové publikum.

Profily publika a úžitkové hodnoty, ktoré tvoria základ vášho viackanálového marketingového plánu by mali byť taktiež základým kameňom, prostredníctvom ktorého si vyberiete vlastné USB.

 

4. Určte konečný výsledok.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete prilákať spotrebiteľov a získať tak reakcie na vašu propagáciu. Zvážte, či je váš produkt vhodný ako predmet na zdieľanie, alebo je  taký, ktorý je často využívaný. Práve túto myšlienku môžete využiť a prispôsobiť tak USB kľúč vašej značke.

 

5. Potrebujete vedieť, ako produkt zapadá do celkovej kampane.

K tomuto zisteniu dospejete jednoduchou cestu. Stačí si odpovedať na niekoľko otázok, odpovede na ne vám pomôžu určiť kedy je ideálny čas na využívanie reklamného produktu. Bude váš produkt slúžiť na podporu televíznej reklamy? Bude slúžiť na podporu konferencie? Alebo budete USB disky rozdávať individuálne na veľtrhu?

 

Budovanie a posilňovanie vašej značky nemusí byť zložité. Stačí aby ste si najskôr určili marketingové kanály a neskôr zvážiili to, ako reklamný produkt zapadá do tejto rovnice. Reklamné predmety zanechávajú v spotrebiteľoch trvalý dojem. Nenechajte si túto jednoduchú a účinnú metódu vykĺznuť z rúk.