Možno trocha preháňame. Vaši zákazníci Vás pravdepodobne nebudú nenávidieť za to, že spravíte niektorú z bežných chýb týkajúcich sa propagácie, o ktorých si teraz povieme. Pravdepodobne ale zahodia propagačný predmet do koša.

Pravdivo, ktorá z týchto možností je horšia?

Netreba hovoriť, že existuje pomerne malá návratnosť investície, keď klient odhodí Váš propagačný predmet do koša bez toho, aby sa vôbec pozrel na logo, ktoré ste tak starostlivo vypracovali. Nedostatočné povedomie o značke znižuje Vašu investíciu do produktu.

Vyvolajte správny druh reakcie – predchádzajte tomu, aby Vás Vaši zákazníci znenávideli a nerobte tieto chyby.

1.    Nevyberajte propagačný predmet, ktorý je neužitočný

Našťastie sa veľmi nemusíte zaoberať vyberaním produktu. Existuje veľmi veľa výskumov, ktoré odhaľujú, na čo zákazníci reagujú. Pokiaľ sa jedná o USB flash disk alebo iný propagačný produkt, zákazníci majú radi užitočnosť.

Podľa štúdie Medzinárodnej asociácie propagačných produktov (angl. Promotional Products Association International – PPAI) spotrebitelia, ktorí obdržia užitočný propagačný produkt, tak si ho aj nechajú, konkrétne na týchto miestach u nich doma:

  • 91 % ľudí malo propagačný produkt v kuchyni
  • 74 % ľudí malo propagačný produkt vo svojej pracovni
  • 55 % ľudí malo propagačný produkt vo svojej izbe

Tu je ďalší dôkaz: Keď sa zákazníkov pýtali, prečo si produkt nechali, viac ako 75 % odpovedalo, že si produkt nechali kvôli jeho užitočnosti, zatiaľ čo len 20 % ľudí sa rozhodlo si ho nechať, pretože bol atraktívny.

Nerobte si proces vyberania propagačného produktu zbytočné náročný. Praktická zásada znie: Nech je produkt užitočný.

2.    Nepýtajte si referencie bez toho, aby ste dali zákazníkovi propagačný produkt

V náhodnej štúdii boli 2 skupiny ľudí požiadané, aby napísali odporučenie. Jedna skupina obdržala spolu so žiadosťou aj propagačný predmet. Tá druhá ho nedostala. Hádajte, ktorá skupina odovzdala viac odporučení. O 500 % viac odporučení? Skupina, ktorá dostala propagačný predmet.

3.    Neposielajte direct mail bez propagačného produktu

Nemalo by byť prekvapením, že zákazník lepšie zareaguje na direct mail, keď obsahuje propagačný predmet. Tu sú čísla:

  • Odpoveď na direct mail sa zvyšuje o 50 %, ak obchodný list alebo pohľadnica obsahuje propagačný predmet.
  • Posielanie propagačných predmetov zabezpečí štvornásobne viac odpovedí, ako samostatný obchodný list.
  • Ak sú použité ako podnet pre odpoveď, propagačné predmety znižujú náklady na odpoveď o dve tretiny.

Vyhnite sa týmto 3 marketingovým hriechom za každú cenu. Pri vyberaní produktu, pýtaní si odporučenia alebo posielaní direct mailu nechcete v zákazníkoch vyburcovať negatívnu odpoveď. Používajte a vyberajte svoj propagačný USB flash disk rozumne a vyvolávajte u zákazníka spokojnosť.